Systeem informatie

Zonneboilers  :  technische gegevens en  opbrengstoverzicht

Met meer dan 30 jaar ervaring  fabriceert ST-Energy  één van zijn topproducten  : de zonneboiler,geschikt voor de productie van sanitair warm water .Het ST-Energy-systeem is met de grootste zorg ontwikkeld om de meest efficiënte opbrengsten te bekomen .Daartoe combineren we hoogwaardige materialen en onderdelen met het eenvoudig en doeltreffend terugloopprincipe .

Diverse combinaties ( collector en zonneboiler )  zijn objectief getest en geregistreerd door het Solar Keymark.Een “ dynamische systeemtest “  simuleert  een reële situatie zoals bij  gebruikers met een normaal verbruikspatroon.Dit gebeurt bovendien door een testopstelling in actie.De resultaten van deze gedetailleerde testen worden vastgelegd in erkende certificaten.

Wanneer het verbruikspatroon van de consument vergelijkbaar is met de testparameters, zal ook de opbrengst in kWh een goede indicatie zijn .Hieronder ziet u in de tabel een overzicht van de geteste vermogens.  Met deze gegevens heeft de gebruiker een idee van de opbrengsten en de hieruit voortvloeiende besparing die zijn zonneboilerinstallatie zal genereren.

Vermogen Opbrengsten ST-Zonne boiler.

folder ST- Energy .